Need help?

0943620070 vbp.chinese@gmail.com
  1. 精卫填海       [jīngwèitiánhǎi]     [Tinh Vệ lấp biển_ quyết chí làm đến cùng]

Thần thoại kể rằng, thời cổ đại, cô con gái nhỏ được yêu quý nhất của Viêm đế sau khi bơi ở biển Hoa Đông bị chết đuối ở biển Hoa Đông, linh hồn của cô ấy biến thành một con chim tinh vệ và cô ấy thường bay đến ngọn núi phía Tây nhặt đá nhỏ và cành cây ném xuống biển Hoa Đông. Thề lấp biển Hoa Đông để báo thù cho mình, cô cứ bay lượn thế, nhưng cuối cùng không lấp được biển Hoa Đông.

2.天衣无缝   [tiānyīwúfèng]      [Không chê vào đâu được_ áo tiên không thấy vết chỉ khâu]

Chuyện kể rằng Quách Hãn, người Thái Nguyên, đêm mùa hạ ở trong bóng râm, thấy một nàng tiên từ trên trời xuống, nàng mặc áo trắng rất đẹp.  Cô ấy nói với anh ấy tên cô ấy là Chức Nữ.  Quách Hán cẩn thận chiêm ngưỡng y phục liền mạch trọn vẹn của cô, nhưng anh ta không nhìn thấy bất kỳ đường khâu nào, vì vậy anh ta tò mò hỏi Chức Nữ. Chức Nữ đáp: “Áo tiên vốn không có vết chỉ khâu”.

3. 八仙过海       [bāxiānguòhǎi]     [Bát tiên quá hải – mỗi người có cách riêng của mình]

Tương truyền khi tám tiên Hán Trung Ly, Trương Qủa Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Quải, Lữ Đồng Tân, Tào Quốc Cữu, Lam Thái Hòa và Hà Tiên Cô vượt biển, mỗi người đều dùng một pháp thuật của riêng mình,  trong nhân gian có truyền thuyết “Bát tiên quá hải” hoặc Cách hiện thần thông”. Ý nói mỗi người có cách riêng của mình, hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài.

4.点石成金    [diǎnshíchéngjīn]   [Sửa dở thành hay]

Trong truyện thần tiên kể rằng thần tiên chỉ ngón tay biến sắt thành vàng, là ẩn dụ để sửa văn dở thành văn hay.

5. 沧海桑田        [cānghǎisāngtián]       Biển xanh thành nương dâu

Thành ngữ nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và trong xã hội. Thành ngữ này bắt nguồn từ tương truyền, thời Đông Hán có ông Phương Bình, học giỏi tài cao, thi đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan. Sau một thời gian thi thố với đời, Phương Bình đã bỏ quan đi tu. Sau đó, ông đắc đạo và trở thành Phật. Một lần Phật Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh (người đời Hậu Hán) cho mời tiên nữ Ma Cô đến. Ma Cô nói với Phương Bình rằng: “接侍以来已见,东海三为桑田” [Tiếp thị dĩ  lai dĩ kiến, Đông hải tam vi tang điền]; nghĩa là “Từ khi hầu chuyện với ông, tôi đã thấy bể Đông ba lần biến thành ruộng dâu”.

No Comments

Post a Comment

Đăng ký/ Đăng nhập