Need help?

0943620070 vbp.chinese@gmail.com
  1. 火眼金睛    [huǒyǎnjīnjīng]  –  [Hỏa nhãn kim tinh_ đôi mắt thần, nhìn thấu bản chất]

Thuở xa xưa, có một tảng đá trên đỉnh núi đã hấp thụ linh khí của Đất Trời, từ đó sinh ra một con khỉ gọi là Thạch Hầu. Một ngày nọ, nó bỗng nhận ra một vài người bạn khỉ đang dần già đi. Một số khác thì bệnh và qua đời. Nó cảm thấy rất buồn, và quyết định đi tìm Đạo để trở nên bất tử, mãi mãi không phải chịu khổ của trần gian.Được sư phụ đặt cho cái tên Tôn Ngộ Không, nó tu luyện tinh tấn và cuối cùng đắc đạo với 72 phép thần thông. Một trong số đó là “Hỏa nhãn kim tinh” – chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người.

2.画饼充饥     [huàbǐngchōngjī]  –  [Ăn bánh vẽ, tự tưởng tượng ra để an ủi bản thân]

Ý của câu thành ngữ này là bánh vẽ không thể ăn được, nó được dùng để ví với hư danh, không thể giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc suy tưởng viển vông để tự an ủi mình.

 

3. 刻舟求剑           [kèzhōuqiújiàn]    –     [Mò kim đáy bể]

Chuyện kể rằng nước Sở có một người khi đi qua sông , lỡ tay làm rớt thanh gươm xuống nước, anh ấy bèn khắc một dấu trên mạn thuyền để làm ký hiệu chỗ rơi gươm, lúc sau thuyền dừng lại anh ấy căn cứ vào chỗ khắc đó mà mò gươm và dĩ nhiên là tìm chẳng thấy. Ở đây muốn ám chỉ sự khờ dại; không biết thời biết cuộc.

4. 揠苗助长        [yàmiáozhùzhǎng]    –    [Dục tốc bất đạt]

Có một người nước Tống gieo mạ. Thấy mạ lớn chậm, ông bèn kéo cây non lên một chút.Về nhà, ông khoe với vợ con: “Hôm nay, tôi đã giúp một tay cho mạ lớn nhanh”. Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem, thì mạ đã chết hết rồi. Ẩn ý câu chuyện là dục tốc bất đạt; nóng vội hỏng việc.

5.掩耳盗铃        [yǎn’ěrdàolíng]      –     [Bịt tai trộm chuông]

Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Ý nói bịt tay trộm chuông tự lừa dối mình, không lừa dối được người.

No Comments

Post a Comment

Đăng ký/ Đăng nhập

Contact Me on Zalo