Need help?

0943620070 vbp.chinese@gmail.com
  1. 实践出真知 /Shíjiàn chū zhēnzhī/ Có thực tiễn mới thực sự hiểu biết

2. 读书如交友,应求少而精 /Dúshū rú jiāoyǒu, yìng qiú shǎo ér jīng/ Đọc sách cũng như kết giao bạn bè, nên chọn sách tốt mà đọc

3. 学习的敌人是自己的满足 /Xuéxí de dírén shì zìjǐ de mǎnzú/ Kẻ thù của học tập là sự tự mãn của bản thân

4. 知识使人谦虚,无知使人傲慢 /Zhīshì shǐ rén qiānxū, wúzhī shǐ rén àomàn/ Kiến thức khiến con người khiêm tốn, thiếu hiểu biết khiến người ta kiêu ngạo

5. 凡事都应量力而行 /Fánshì dōu yìng liànglì ér xíng/ Liệu cơm gắp mắm

No Comments

Post a Comment

Đăng ký/ Đăng nhập