Need help?

0911489602 vbp.chinese@gmail.com
Admin bar avatar

VBPCHINESE
No Review
Free
0 student
  • Đối tượng: Học viên đã học qua 4-6 tháng, nắm vững 300-400 từ vựng đọc viết cơ bản
  • Mục tiêu: Nắm vững nội dung, các cấu trúc ngữ pháp theo đề thi HSK3. Khả năng vận dụng kiến thức vào đề thi.
  • Nội dung: 
Khóa học: 40 buổi (mỗi buổi 90p)
  • Giáo trình: HSK3 Tiêu chuẩn
  • Lớp 4-7 học viên
  • Giáo viên: Giáo viên Viện Khổng Tử
Giáo trình trống

Người hướng dẫn

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Miễn phí

Đăng ký/ Đăng nhập